Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett 2020. évben a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására. A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. a Csoóri Sándor Program keretében 500.000.-Ft támogatási összegben részesült.

A pályázat keretében lehetőség nyílt a népdalkör női tagjai számára egységes fellépőruha készíttetésére. A program hozzájárult segédeszköz beszerzéséhez is. Elkészülhetett egy demo anyag, amely hozzájárul a Hajdúhadházi Népdalkör fellépésein a megfelelő színvonal biztosításához.

A támogatás révén a Hajdúhadházi Népdalkör vezetőjének áldozatos szakmai munkáját tiszteletdíj keretében is megköszönhettük.

A Szakmai munka és közösség megerősítése elnevezésű, CSSP-NEPZENE-2020-0204 azonosító számon nyilvántartott pályázat hozzájárult a Hajdúhadházi Népdalkör értékközvetítő tevékenységéhez és népi hagyományt éltető mozgalmához.