Hajdúhadházon társaságunk biztosítja a közművelődési és könyvtári feladatok ellátását. A Csokonai Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria kulcsfontosságú szerepet játszik a város kulturális arculatának formálásában és a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében, gyarapításában, a helyi közélet szervezésében.

Hajdúhadház város közművelődési intézményei:

 • Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria
 • Csokonai Művelődési Ház
 • Szabadtéri Színpad
 • Szederjes Sport- és Konferenciaközpont

 

Helyi közművelődési feladatok keretében ellátandó alaptevékenységeink:

 • Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 • Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 • Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
 • Közművelődési tevékenységek és támogatások
 • Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
 • Hírügynökségi, információs szolgáltatás
 • Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 • Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 • Könyvtári szolgáltatások
 • Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
 • Múzeumi gyűjteményi tevékenység
 • Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
 • Múzeumi kiállítási tevékenység
 • Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az intézmény feladatai:

A művelődési ház tevékenységét tekintve helyet biztosít különböző, alkotó művelődési formák (művészeti csoportok), klubok, szakkörök foglalkozásainak.

További lehetőséget teremtett a művelődési ház és a város életében a Szabadtéri színpad, amely városi rendezvények, koncertek, és színi előadások helyszínéül szolgál. Alapterülete és elhelyezkedése biztosítja a lakosság nagyszámú elérését és színes kulturális programok megrendezését.

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HAJDÚHADHÁZI GALÉRIA

Az intézmény feladatai:

Az intézmény Hajdúhadház város nyilvános közkönyvtára. “B” típusú városi, közművelődési könyvtár. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó országos jogszabályok számára előírtak.

A könyvtár kiemelt rendezvénye a Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Népmese Nap, az Őszi Gyermekkönyvnapok, valamint az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata.

A lakosság minél szélesebb körben történő elérése érdekében Zenebölcsi, Baba-mama klub, Baba- mama torna, valamint kézműves foglalkozások kerülnek rendszeresen megrendezésre a csecsemő- gyermek- óvodás korcsoport számára.

A fiatal felnőttek és az idősebb korosztály számára előadások, időszaki kiállítások, illetve az információs technikák hasznosítására irányuló, digitális írástudás elsajátításához szükséges képzések kerülnek megvalósításra.

Az Égerházi Emlékház több heti és havi szakkörnek, időszaki kiállításnak (pl. „Bocskai és a hajdúk” című kiállítás, Kézimunka szakkör kiállítása), családi kézműves napnak és nyári tábornak ad otthont, biztosítva ezzel a város lakosai számára a kultúrához, közösségi élményekhez való hozzáférést.